Bizimlə əlaqə saxlayın

Allahı necə inkar edirsiniz ki , siz ölü idiniz , O sizi diriltdi .
Address : Unit 10, No 65, Mehdi Hossein St. Baku Azerbaijan
Tell : (+994) 124970466